Nalaten

Nalaten

Speciale donatie:
Chantien Schoonens, relatiemanager bijzondere giften en nalatenschappen bij Stichting de Zebra, is zeer verheugd. “Het blijft bijzonder dat mensen in hun nalatenschap aan Stichting de Zebra denken, maar een eenmalige of jaarlijkse donatie is ook zeer welkom. 

Zo kunnen zij bij leven zien wat hun schenking betekent voor zowel onze vrijwilligers als onze deelnemers van het Streetcats project.” Voor meer informatie mail naar info@dezebra.eu

Doen wat bij je past

Wij zijn onze donateurs enorm dankbaar en hechten veel waarde aan een prettige relatie. We willen graag helpen op een manier die u het beste past. Uiteraard geldt dat ook voor onze hulp bij erfenissen en legaten.

Wij vragen altijd om uw wensen eerst te bespreken met uw familie en vrienden. Wij respecteren te allen tijde uw persoonlijke wens en alleen van daaruit kunnen en willen we uw vragen beantwoorden. We treden nooit op als executeur.

Nalaten via Testament
Laat uw idealen voortleven

Steeds meer mensen vinden het belangrijk dat er na hun overlijden wordt doorgewerkt aan het ideaal dat ze hebben en besluiten een goed doel op te nemen in hun testament. Soms als erfgenaam maar ook steeds vaker voor een laatste donatie of toegift. U kunt meerdere goede doelen in uw testament opnemen. 

Het mooie is dat uw schenking volledig ten goede komt aan de activiteiten van onze Stichting. De belastingdienst heeft ons namelijk erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). En daardoor hoeft Stichting de Zebra geen erfbelasting te betalen.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met Margriet Windt, op 06 22238285 of per e-mail: info@dezebra.eu