Maandelijks doneren

Automatische incasso per maand.

Door dit formulier te versturen geef je toestemming aan Stichting De Zebra (Doornkampsteeg 43 5236BB s-Hertogenbosch Nederland, incassant ID: NL33ZZZ171968170000) voor het sturen van doorlopende incasso-opdrachten naar jouw bank om je bijdrage van je rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank (vraag je bank naar de voorwaarden)